Σπίτι > Νέα > Νέα του κλάδου

Η βασική ιδέα της δοσομετρικής αντλίας

2022-02-12

Δοσομετρική αντλίαείναι μια ειδική ογκομετρική αντλία που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες διαφόρων αυστηρών διεργασιών ροής και η ροή μπορεί να ρυθμιστεί αδιάκοπα στην περιοχή από 0-100%.Η δοσομετρική αντλίαχρησιμοποιείται για τη μεταφορά υγρού (ιδιαίτερα διαβρωτικού υγρού).

Δοσομετρική αντλίαείναι ένα είδος μηχανήματος μεταφοράς υγρών. Το εξαιρετικό χαρακτηριστικό της δοσομετρικής αντλίας είναι ότι μπορεί να διατηρεί σταθερή ροή ανεξάρτητα από την πίεση κατάθλιψης. Η χρήση τουδοσομετρική αντλίαμπορεί να ολοκληρώσει τις λειτουργίες μεταφοράς, μέτρησης και ρύθμισης ταυτόχρονα, έτσι ώστε να απλοποιήσει τη διαδικασία παραγωγής. Χρησιμοποιώντας πολλαπλές μετρητικές αντλίες, πολλά μέσα μπορούν να εισαχθούν στη ροή της διεργασίας σε ακριβή αναλογία για ανάμιξη. Λόγω της εξαιρετικής της, η δοσομετρική αντλία έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε πετροχημικά, φαρμακευτικά, τρόφιμα και άλλους βιομηχανικούς τομείς.